top of page

    Üyelik Sözleşmesi

 

 

  EKPARAKAZAN sitesine üye olarak üstlendiğim görevlerde;

 1. Tüm ziyaretleri elimden gelen en iyi şekilde, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde gerçekleştireceğimi,

 2. Pazar Araştırma çalışmaları ile ilgili olarak EKPARAKAZAN tarafından uygulanacak ve projeler öncesinde katılmam istenecek her türlü eğitim ve sınava katılacağımı, bu sınavlardan olumlu sonuçlar aldığım takdirde projelerde görev alabileceğimi,

 3. Pazar Araştırma çalışmaları hakkındaki genel ve proje bazındaki eğitimleri dikkatle dinleyeceğimi / izleyeceğimi, görevlendirileceğim projeye başlamadan önce tarafıma iletilen eğitim malzemelerini eksiksiz olarak okuyacağımı, anlamadığım bir şey olursa bunu netleştirmeden işe başlamayacağımı, eğitim almadan yapacağım ziyaretlerin geçerli sayılmayacağını,

 4. Eğitim bilgilendirmeleri sırasında bana verilmiş olan sözlü ve yazılı bilgileri EKPARAKAZAN’nın izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, eğitimler sırasında dağıtılan dokümanlardan hiçbir ortamda hiçbir kopya oluşturmayacağımı,

 5. Benden yazılı ya da sözlü olarak istenmiş olan her şeyin bir nedeni olduğunu kabul ederek, mantıksız bulduğum konular da dahil olmak üzere verilen direktiflerin aksi hiçbir davranışta bulunmayacağımı,

 6. Proje başlangıcında ya da sırasında tarafıma iletilecek zaman planına birebir uyacağımı, ziyaretleri bu plan doğrultusunda gerçekleştireceğimi ve formlarımı proje yetkililerine zamanında ya da zamanından önce ulaştıracağımı,

 7. Tüm gizlilik anlaşmalarına uyacağımı,

 8. Herhangi bir nedenden dolayı bir çalışmayı gerçekleştiremeyeceğim durumlarda EKPARAKAZAN’ı haberdar edeceğimi,

 9. EKPARAKAZAN yetkililerinin bana ulaşabilmesi için saha çalışması sırasında cep telefonumu sürekli olarak açık tutacağımı, cep telefonuyla ulaşılamadığım durumlarda proje yetkililerini e-posta, normal telefon, faks, vb. araçlarla düzenli olarak haberdar edeceğimi,

 10. Çalışma sırasında topladığım dokümanların hepsini EKPARAKAZAN’ya göndereceğimi, tutmuş olduğum notları, müşterilerden gelebilecek soruları cevaplayabilmek amacıyla en az 60 gün boyunca saklayacağımı,

 11. Başka firmalar için Pazar Araştırma projeleri olarak çalışan kişilerin, imzaladıkları gizlilik anlaşmalarını ihlal etmelerini istemeyeceğimi ve onları buna teşvik etmeyeceğimi,

 12. Herhangi bir ESOMAR yayın organında EKPARAKAZAN, diğer Pazar Araştırma projeleri hizmet sağlayıcıları, müşteriler veya gizli müşteriler aleyhinde şikayette bulunmayacağımı,

 13. EKPARAKAZAN’nun hangi müşteriler için Pazar Araştırma projeleri hizmeti verdiği hakkında hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,

 14. Pazar Araştırma projeleri projelerinde ödenen ücretler ve karşılanan giderler ile ilgili hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,

 15. Pazar Araştırma projeleri olarak yaptığım ziyaretler hakkında birinci dereceden yakınlarım da dahil olmak üzere kimseye bilgi vermeyeceğimi, firma adı belirtmeyeceğimi, gözlemlerimi ve tecrübelerimi kimse ile paylaşmayacağımı,

 16. Pazar Araştırma projeleri ziyaretleri sırasında, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddeler ile gözlem ve denetleme yeteneklerimi kısıtlayabilecek niteliklere sahip hiçbir reçeteli/reçetesiz ilacı kullanmayacağımı,

 17. EKPARAKAZAN’nun onayı olmadan hiçbir müşteriyle doğrudan irtibata geçmeyeceğimi,

 18. Gerçekleştireceğim ziyaretler sırasında denetlediğim noktadaki işlem süreçlerindeki normal iş akışlarını bozmayacağımı,

 19. Gerçekleştireceğim herhangi bir Pazar Araştırma projeleri ziyareti sırasında tarafıma Pazar Araştırma projeleri olup olmadığım sorulduğu takdirde konudan tamamen habersiz davranarak kimliğimin ortaya çıkmamasını sağlayacağımı, EKPARAKAZAN tarafından aksi belirtilmediği takdirde Pazar Araştırma projeleri kimliğimi denetlediğim noktalarda açıklamayacağımı,

 20. Benim, ailemin ya da yakın arkadaşlarımın geçmişte ya da hali hazırda çalıştığı firmalar nezdinde yürütülecek Pazar Araştırma projeleri projelerinde görev almayacağımı,

 21. Çalışma sırasında gerçekleştireceğim giderler konusunda, proje başlangıcında tarafıma iletilecek bütçe dışında hiçbir talepte bulunmayacağımı ve giderlerimle ilgili her türlü belgeyi istendiği takdirde EKPARAKAZAN’a ibraz edeceğimi,

 22. EKPARAKAZAN’nın bilgisi ve onayı olmadan bana verilen işleri başkasına devretmeyeceğimi, kendi yerime başka kimseyi çalıştırmayacağımı, EKPARAKAZAN tarafından aksi bildirilmedikçe tüm çalışmaları tek başıma yapacağımı,

 23. Dolduracağım formlardaki bilgilerin tarafımca yapılan gerçek gözlemlere ve/veya görüşmelere dayanan doğru bilgiler olacağını,

 24. EKPARAKAZAN’a vermiş olduğum adres, telefon ve diğer kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda EKPARAKAZAN’ı derhal haberdar edeceğimi,

 25. EKPARAKAZAN tarafından atandığım bir projede görev aldığım süre boyunca eş zamanlı olarak, başka bir şirkette, aynı sektörde hizmet veren başka bir firmanın benzer bir işinde çalışmayacağımı,

 26. Benden beklenenleri tam olarak yerine getirmeden, ziyaret formlarını eksiksiz olarak teslim etmeden ve kontrol sonuçları alınmadan herhangi bir ödeme talep etmeyeceğimi önceden taahhüt ederim.

 27. Bu belgeyi onaylayarak, bu sözleşme çerçevesinde detaylandırılan dürüstlük, profesyonellik, hakkaniyet ve gizlilik ilkelerini okuduğumu, anladığımı ve uygulamayı kabul ettiğimi, sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir davranışta bulunduğum takdirde EKPARAKAZAN’dan hiçbir alacak talep etmeyeceğimi kabul ederim.

ÜYELİK

Kurallarımız hakkında

güvenlik ilkelerimiz

bottom of page